องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 1
camera_alt ภาพกิจกรรม
คณะทำงานของจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากร อบต.หนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน สาธารณสุขอำเภอนิคมน้ำอูน ออกตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด ๑๙ ณ ตลาดสดตำบลหนองปลิง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๔ มกราคม ๒๕๖๔ [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน อบต.หนองปลิง ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ช่วยกันล้างตลาดสดตำบลหนองปลิง วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ [29 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 วันที่ 10-19 มีนาคม 2564 [22 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการแข่งขันกีฬา อปท. วันที่ 24-25 ธ.ค.63 [26 ธันวาคม 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันลอยกระทง [2 พฤศจิกายน 2563]
ผู้โพส : admin
โครงการอาสาสมัครรักษ์ต้นน้ำ [18 กันยายน 2563]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมวันเข้าพรรษา [5 กรกฎาคม 2563]
ผู้โพส : admin
ประชาคมระดับตำบล​ เมื่อวันที่​ 1​ มิ.ย.63​ ณ​ ห้องประชุม​ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร [1 มิถุนายน 2563]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล