องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 169
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2563
insert_drive_file ราคากลางโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.๑๓๑-๐๑ สายบ้านทันสมัย บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 4 บ้านทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 3 บ้านทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 2 บ้านโคกมะนาว poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) หมู่ 1 บ้านหนองผักเทียม poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านศรีเมือง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทรายคำ หมู่ที่ 4 เส้นรอบบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ส่วนการคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ส่วนคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ส่วนโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ้ประกาศผู้ชะนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ จ านวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝาชักโครก poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทรายคำ หมู่ 5 (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านทรายคำ หมู่ 4 (แก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
1 - 20 (ทั้งหมด 234 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล