องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
account_box สำนักปลัด
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรุ่งนภา ตุพิลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางรุ่งนภา ตุพิลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นางสุวรรณา ถันชม
-
นางสุวรรณา ถันชม
-
นางสาววัทนพร เกตุ
-
นางสาววัทนพร เกตุ
-
นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายกฤษณะ ฐานลุน
นักวิชาการศึกษา
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุมชน
นายอนุทิน ลามคำ
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพรรณภา หินสอ
เจ้าพนักงานสาธาณะ
นางสาวพรรณภา หินสอ
เจ้าพนักงานสาธาณะ
จ.อ.นพรัตน์ นันท
-
จ.อ.นพรัตน์ นันท
-
นางสาวเพชรา
-
นางสาวเพชรา
-
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตตรา หัสจันทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรศิลป์
-
นางสาววิจิตรศิลป์
-
นางสาวเสาวณีย์ หัสกรรจ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเสาวณีย์ หัสกรรจ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิริรักษ์ ตะ
-
นางสาวศิริรักษ์ ตะ
-
นายภูวนาถ ผลาจันทร์
-
นายภูวนาถ ผลาจันทร์
-
นายปัญญา โยธา
-
นายปัญญา โยธา
-
นายถวิล สุรินทะ
-
นายถวิล สุรินทะ
-
นายประดิษฐ์ บัว
-
นายประดิษฐ์ บัว
-
นายมานพ ผลา
-
นายมานพ ผลา
-
นายประยูร คํา
-
นายประยูร คํา
-
นายวิชัย สุริน
-
นายวิชัย สุริน
-
นางสาวพัชราพร
-
นางสาวพัชราพร
-
นางงามตา
-
นางงามตา
-
นางปราณี สุริน
-
นางปราณี สุริน
-
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล