messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ" poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองปลิง แทนตำแหน่งที่ว่าง (แบบ ส.ถ. ๑/๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one บ้านหนองผักเทียม ม. 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ องค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศ อบต.หนองปลิง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.หนองปลิง พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
find_in_page โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หนองปลิง ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
รูปกิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหนองปลิง วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ออกตรวจตลาด ประเภท 2 ขอใบอนุญาต ตลาดคลองถมบ้านทรายคำ (วันศุกร์) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ตรวจตลาดคลองถมวันอังคาร เพื่อขอใบอนุญาติจัดตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ออกตรวจตลาด ประเภท 2 ต่อใบอนุญาต ตลาดคลองถมครูรวม(วันทร์) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประชุมการดำเนินงานของ อปท. (ทั้ง 4 อบต.) วันที่ 6 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ อบต.หนองปลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4