องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการปฏิบัติงาน2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file เอกสารการฝึกอบรม ส.อบต. (๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๑) โดย : admin เปิดอ่าน : 8
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file รายงานการฝึกอบรม ส.อบต. ปี ๒๕๖๕ (๒) โดย : admin เปิดอ่าน : 8
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file สภา อบต.ได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file คณะกรรมการแปรญัตติได้มาปฏิบัติหน้าที่ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file คณะกรรมการแปรญัตติได้มีหนังสือแจ้งผู้บริหาร ส.อบต.ทราบกำหนดวันนัดประชุม โดย : admin เปิดอ่าน : 5
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file คณะกรรมการแปรญัตติการเสนอร่างข้อบัญญัติตามร่างเดิม และที่มีการแก้ไข โดย : admin เปิดอ่าน : 7
29 มิถุนายน 2566
insert_drive_file ประธานสภาส่งรายงานความเห็นคณะกรรมการแปรญัตติให้ ส.อบต.ก่อนวันประชุม ขั้นแปรญัตติ โดย : admin เปิดอ่าน : 9
17 สิงหาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านทรายคำ หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 10
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file รายการการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 ตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 10
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทันสมัย หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 7
18 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 7
1 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 ตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 9
1 กรกฎาคม 2565
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 6
19 มกราคม 2565
insert_drive_file ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองปลิง โดย : admin เปิดอ่าน : 6
1 ตุลาคม 2561
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 265
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1