องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 37
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดอบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
นางสาวนิรมล นางฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 086-241-4099
นางสาวนิรมล นางฮุง
รองปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 086-241-4099
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 083-3461973
นายพาณิชย์ บุญยู
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 083-3461973
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-8734785
นางทัศนีย์ เจริญไชย
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 081-8734785
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-5773706
นายบุญชู โฮมวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 089-5773706
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล