องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
chat_bubble ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาตำบลหนองปลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรั่วเติมน้ำยาพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ (รสจืด) ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มล. สำหรับโรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสังกะสีแผ่นเรียบ ขนาด ๓x๘ ฟุต จำนวน ๙ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน จำนวน ๑ หลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
photo เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวนนักเรียน ๒๕ คน จำนวน ๒๐ วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7