องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
chat_bubble ประกาศผู้ชนะเสนอราคาต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุกีฬาสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาตำบลหนองปลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องสำนักปลัด จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรั่วเติมน้ำยาพร้อมล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ รหัส ๔๒๐-๖๐-๐๐๑๓ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (สำนักปลัด) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร (กองคลัง) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการงานบันทึกข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ (กองช่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการจัดเก็บค่าน้ำประปา จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทรายคำ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลิงใหม่ หมู่ที่ ๘ และส่วนราชการภายในเขตตำบลหนองปลิง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมายในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณ ตลาดนัด ? ตลาดสด และบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ พร้อมทำความสะอาดห้องน้ำในเขตความรับผิดชอบอบต. หนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๕๐๕๙ สกลนคร และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า เกี่ยวกับตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งตลอดจนซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน และไฟฟ้าสาธารณะ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่าง ๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการพนักงานขับรถขนขยะ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง หมู่ที่ ๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะนาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จำนวนนักเรียน ๒๕ คน จำนวน ๒๐ วัน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางแฟ้ม ๔ ชั้น (๔๐ ช่อง) ล้อเลื่อน จำนวน ๑ หลัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 20 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล