องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านศรีเมือง งานตอม่อ ฐานราก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีเมือง หมู่ 7 บ้านศรีเมือง-หนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนางไพยะ รัตนพูล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนายสมจิตร ผลาจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 หน้าบ้านนายวิเศษ โพธิ์ศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4