องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file ครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 หน้าบ้านนายวิเศษ โพธิ์ศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนายสมจิตร ผลาจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนางไพยะ รัตนพูล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีเมือง หมู่ 7 บ้านศรีเมือง-หนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านศรีเมือง งานตอม่อ ฐานราก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล