messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2562
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 268
โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กล้อมพื้นที่สาธารณะ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 324
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านหนองปลิง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 243
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 271
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 260
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 325
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านศรีเมือง หมู่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 250
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองปลิง หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 264
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 265
ครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 259
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกมะนาว หมู่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 287
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 295
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทันสมัย หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | เปิดอ่าน : 277
ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการปรับปรุงพื้นที่ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านศรีเมือง งานตอม่อ ฐานราก poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 232
ประกาศผู้ชนะเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านศรีเมือง หมู่ 7 บ้านศรีเมือง-หนองหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 241
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนางไพยะ รัตนพูล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 236
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 บ้านนายสมจิตร ผลาจันทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 257
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองผักเทียม หมู่ 1 หน้าบ้านนายวิเศษ โพธิ์ศรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 222
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 245
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ บ้านทรายคำ หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 258
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4