องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กันยายน 66)
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน สิงหาคม 66)
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มิถุนายน 66)
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน พฤษภาคม 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน เมษายน 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ตุลาคม ๖๕ - มีนาคม ๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มีนาคม 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน กุมภาพันธ์ 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม 66) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน พฤศจิกายน ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน ตุลาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน กันยายน ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน ธันวาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน สิงหาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน กรกฎาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มิถุนายน ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน พฤษภาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน เมษายน ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มีนาคม ๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
1 - 20 (ทั้งหมด 42 รายการ) 1 2 3