messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอุปสมบทฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
กิจกรรมการเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 35
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 14
แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1