องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
photo รูปภาพการเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การเข้าร่วมกิจกรรม คลินิกสุจริต เพื่อรับทราบแนวทางดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file การจัดทำประกาศนโยบาย No Gift Policy และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ผู้บริหารแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงเป็นหนังสือต่อผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file การดำเนินการกิจกรรมจตอาสาพระราชทาน การล้างตลาดสดและตลาดประชารัฐตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file หนังสือเปิดผนึกของหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล แสดงทัศนคติ ค่านิยมโดยไม่เห็นด้วยกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดสด อบต.หนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
photo ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
photo โครงการพาน้องท่องธรรมะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file ประกาศประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1