องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file การดำเนินการกิจกรรมจตอาสาพระราชทาน การล้างตลาดสดและตลาดประชารัฐตำบลหนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file หนังสือเปิดผนึกของหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล แสดงทัศนคติ ค่านิยมโดยไม่เห็นด้วยกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตลาดสด อบต.หนองปลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมคุรธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
photo ภาพโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
photo โครงการพาน้องท่องธรรมะ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file ประกาศประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล