องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน
insert_drive_file รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 องค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 กองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 กองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานการประเมิน แบบ ปค.4,ปค.5 สำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภานใน (แบบ ปค.6) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ2566
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปค.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1