messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกเช้าวันจันทร์
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
รายงานการดำเนินการตามมามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ฎีกาการเบิกจ่ายค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตกับผู้จัดทำเว็บไซต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
บันทึกข้อความกำชับการนำเข้าข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบข้อมูลตามแบบ OIT poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
หนังสือการขออนุมัติจัดทำเว็บไซต์ใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
หนังสือกำชับการนำเข้าข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในระบบ ITAS ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 249
เรื่อง การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1