องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
description แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บัญชีสรุป) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
photo แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บัญชีโครงการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
description แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (บทนำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
description แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file แผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนการดําเนินงานประจําปี งบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1