ชื่อเรื่อง : กิจกรรมจิตอาสา "ลงแขกดำนา" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนบ้านอูนโคก หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน

ชื่อไฟล์ : 64licW1Fri103601.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : GmPMYP4Fri103615.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FyTkC5oFri103632.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 7pfBaTfFri103642.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : t9mK4suFri103654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : WL8lr4QFri103709.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4iaq8c1Fri103721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gumdUSVFri103738.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : c2FGTnYFri103755.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้