ชื่อเรื่อง : ประกาศเรื่อง การห้ามเผาถ่านและสิ่งอื่นในทุกชนิด
รายละเอียด : เนื่องจากสถานการฝุ่นละอองในอากาศที่มีแนวโน้มเกินค่ามาตรฐานโดยมีสาเหตุมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม การเผาถ่าน และเผาสิ่งอื่นใดในที่โล่งแจ้ง ทำให้มลพิษทางอากาศเกิดการสะสมตัวในปริมาณมาก จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบดังนี้ 1. ให้งดการเผาถ่านในเขตชุมชน 2. ให้ดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และห้ามเผาขยะในชุมชน 3. ห้ามกระทำการสิ่งอื่นใดให้เกิดควัน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า อันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2435 จำคุมไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : uPg7LwfTue33857.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้