ชื่อเรื่อง : สถิติการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕) และข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๒ เดือน)

ชื่อไฟล์ : P6VFTvjWed52841.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้