messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 13
ข้อมูลสถิติการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 17
ข้อมูลสถิติการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
สถิติการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๖๔ - มีนาคม ๖๕) และข้อมูลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑๒ เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 84
ข้อมูลสถิติการให้บริการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( รอบ ๖ เดือน ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 249
สถิติการให้บริการ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 234
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 224
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1