องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 107
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือการบันทึก e - GP poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คู่มือการเปิดเผยราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการกำจัดขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file คู่มือระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ E - form poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล