องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือระบบสารสนเทศ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 481
insert_drive_file คู่มือแนวทางการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการกำจัดขยะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file คู่มือการเปิดเผยราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทอรองราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file คู่มือการบันทึก e - GP poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file มาตรฐานตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ Info poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
insert_drive_file คู่มือการใช้งานระบบ E - form poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
insert_drive_file การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1