องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 118
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
description สรุปฟลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล