องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ,มิถุนายน๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
description สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
description สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
1 - 20 (ทั้งหมด 56 รายการ) 1 2 3