องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270 โทรศัพท์ : 042 - 789165 โทรสาร : 042 - 789165

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
    folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file ปี ๒๕๖๓ สมัยสามัญ ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ปี ๒๕๖๓ สมัยสามัญ ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ปี ๒๕๖๓ สมัยสามัญ ที่ ๓ (ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ปี ๒๕๖๓ สมัยสามัญ ที่ ๓ (ครั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file ปี ๒๕๖๓ สมัยสามัญ ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
นายกำพล ประดับศิลป์
ปลัดองค๋การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนหนองปลิง
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
(นายกำพล ประดับศิลป์)
ปลัด อบต.หนองปลิง
โทร : 085-750-4056
บริการข้อมูล