องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มีนาคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน กุมภาพันธ์ ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม ๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ธันวาคม ๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน พฤศจิกายน ๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม ๖๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองปลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 – มีนาคม 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจําปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เดือน เมษายน 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 ถึง เดือน มีนาคม 2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1