messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองปลิง
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
หนังสือบันทึกข้อความรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และรายงานผลการวิเคราะห์พร้อมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 31
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 94
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 81
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 245
การกำหนดมาตรการและวิธีการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 235
รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 227
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1